ГІАЦ "КРОНА" запрошує до участі в конкурсі публіцистичних та медіа-матеріалів з гендерної проблематики (+ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС)


Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА» за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля (представництво в Україні) запрошує до участі в конкурсі публіцистичних та медіа-матеріалів з гендерної проблематики.

Крайній термін подачі матеріалів: 21.11.2014

До участі запрошуємо усіх охочих з медійної, правозахисної, політичної, активістської, громадської та інших сфер, хто розбираються у гендерних [1] проблемах сучасного суспільства та вміють створювати авторські тексти чи відео. Конкурсні матеріали можуть бути створені одноосібно чи авторськими колективами.

Вимоги до конкурсних матеріалів:

На Конкурс можуть бути подані лише матеріали, що раніше не публікувалися та не оприлюднювалися. З моменту подачі матеріалів на Конкурс їх публікація чи оприлюднення на тематичних сайтах, в ефірі телеканалів тощо вітається та стає додатковою та багато в чому вирішальною перевагою в конкурсному відборі матеріалів.

Матеріали для Конкурсу мають бути витримані в стилі публіцистики, зокрема в одному з власне чи синтетичних жанрів: часопис, аналітична стаття, репортаж, інтерв’ю, огляд, нарис, фейлетон, звернення, відозва, есе.

Для текстових матеріалів: обсяг – до 20 тисяч знаків з пробілами; формат: текстовий редактор Microsoft Word (розширення .doc, версії 2007 і пізніше); шрифт – Times New Roman; кеґль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; береги з усіх сторін – 2 см. Посилання на використані джерела оформлюються у вигляді кінцевих зносок за чергою їх включення в текст. Сторінки роботи нумеруються у правому нижньому куті сторінки, номер ставиться також на першій сторінці.

Для відеоматеріалів: відеоматеріал (хронометраж – до 10 хвилин) у будь-якому форматі в готовому вигляді завантажується одним файлом на авторський канал в Youtube, посилання на завантажене відео надсилається у листі разом із анкетою. Відео може бути відзняте, озвучене, змонтоване будь-якими технічними засобами за умови якісного відео- та аудіоряду. За можливості до озвученого відеоматеріалу рекомендується додати файл з субтитрами.

Для участі в конкурсі необхідно до 21 листопада 2014 року (включно) направити на адресу center.krona@gmail.com лист із поміткою у темі «На конкурс», до якого додати:

а) заповнену анкету (див. нижче);  б) файл із текстовим матеріалом чи посилання на відеоматеріал.

Визначення кращих матеріалів і призначення грошових винагород здійснюватиметься за результатами оцінок конкурсного журі, до складу якого входять провідні експертки з гендерної проблематики. При аналізі й оцінюванні матеріалів, зокрема, враховуватиметься: актуальність матеріалу, гендерночутлива мова, уникнення гендерних стереотипів і сексизмів, ступінь розкриття теми, ступінь розв’язання поставленої задачі, соціальне значення запропонованих ідей, послідовність і логічність викладу думок, ступінь відповідності публіцистичному стилю, оригінальність творчого підходу до вирішення проблеми. Матеріали, визначені як кращі, будуть відзначені спеціальними іменними сертифікатами та розміщені на веб-порталі ГІАЦ «КРОНА» із зазначенням авторства матеріалів та посиланням на першоджерело (при наявності такого).

Чекаємо на ваші матеріали та бажаємо натхнення і успіхів![1] На конкурс приймаються лише матеріали, що ґрунтуються саме гендерному, а не статево-рольовому (диференційному) підході. Докладніше з різницею між ними можна ознайомитися, зокрема, на веб-порталі ГІАЦ «КРОНА» у розділі Корисні матеріали / Глосарій (http://krona.org.ua/glosariy.html) та у Словничку до видання «В поисках гендерного воспитания» (http://krona.org.ua/assets/files/books/V-poiskah-gendernogo-vospitaniya.pdf).ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОНКУРС ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТА МЕДІА-МАТЕРІАЛІВ З ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ


Затверджено рішенням Ради
ГО «Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА»
(протокол № 5 від 22 вересня 2014 року)


1. Загальні положення

1.1. Мета Конкурсу – популяризувати основні положення гендерної теорії, привернути увагу суспільства загалом та медіаспільноти зокрема до ідей демократії і гендерної рівності, активізувати публічний дискурсивний простір, у тому числі на сторінках популярних сайтів і блогів, сприяти доступності якісних матеріалів з гендерної проблематики широкій аудиторії.

1.2. Конкурс розрахований не тільки на професійну журналістську і медіа-аматорську спільноти, а й на широке коло осіб з правозахисної, політичної, активістської, громадської сфер, які розбираються у гендерних проблемах сучасного суспільства та вміють створювати авторські тексти чи відео.

1.3. Організатором Конкурсу є Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА» за підтримки представництва в Україні Фонду імені Гайнріха Бьолля.


2. Порядок подання конкурсних матеріалів та вимоги до них

2.1. На Конкурс приймаються оригінальні одноосібні чи колективні авторські матеріали (без обмеження кількості осіб у співавторстві) у форматі тексту чи відео.

2.1.1. Матеріали для Конкурсу (як текстові, так і відео) мають бути витримані в стилі публіцистики, зокрема в одному з власне чи синтетичних жанрів: часопис, аналітична стаття, репортаж, інтерв’ю, огляд, нарис, фейлетон, звернення, відозва, есе.

2.1.2. За відсутності технічної апаратури для створення відеоматеріалу, але при наявності оригінальної ідеї чи сценарію, конкурсною комісією розглядатиметься питання про можливість надання авторці / автору відеокамери у тимчасове користування.

2.2. Автор / авторка чи авторський колектив мають право подавати на Конкурс лише один матеріал визначеного формату (текст чи відео).

2.3. На Конкурс можуть бути подані лише матеріали, що раніше не публікувалися та не оприлюднювалися. Проте з моменту подачі матеріалів на Конкурс їх публікація у будь-яких виданнях (у тому числі електронних) чи оприлюднення на тематичних сайтах, в ефірі телеканалів тощо вітається. Надання конкурсній комісії посилання на публікацію (або сканованої копії публікації із титульною сторінкою та змістом видання) чи на розміщене відео стає додатковою та багато в чому вирішальною перевагою в конкурсному відборі матеріалів.

2.4. Конкурсні матеріали подаються на розгляд на електронну адресу center.krona@gmail.com з поміткою у темі листа «На конкурс», у часові терміни та на умовах, передбачених п. 3.5. цього Положення. Після прийому та реєстрації конкурсною комісією усі матеріали, що відповідають вимогам Положення, передаються на розгляд конкурсному журі.

2.4.1. Для участі в Конкурсі до кожного конкурсного матеріалу обов’язково додається заповнена в електронному вигляді анкета встановленого зразка (див. додаток до Положення). На кожного співавтора / співавторку заповнюється окрема анкета із зазначенням однакової теми; анкети усіх співавторів / співавторок одного конкурсного матеріалу надсилаються одним листом з однієї електронної адреси разом із конкурсним матеріалом.

2.4.2. Подання анкети із усіма заповненими полями є обов’язковою умовою прийняття матеріалів до участі в Конкурсі.

2.5. Тема вказується на початку текстового чи відеоматеріалу, авторство може зазначатися на початку після теми чи наприкінці матеріалу – на розсуд автора / авторки чи авторського колективу.

2.6. Обсяг матеріалів, що подаються на Конкурс, не повинен перевищувати 20 тисяч знаків з пробілами (для текстових матеріалів) і 10 хвилин хронометражу (для відеоматеріалів).

2.7. Матеріали, представлені на Конкурс, мають відповідати таким вимогам:

2.7.1. Для текстових матеріалів: текстовий редактор Microsoft Word (розширення .doc, версії 2007 і пізніше); шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; береги з усіх сторін – 2 см. Посилання на використані джерела оформлюються у вигляді кінцевих зносок за чергою їх включення в текст. Сторінки роботи нумеруються у правому нижньому куті сторінки, номер ставиться також на першій сторінці.

2.7.2. Для відеоматеріалів: відеоматеріал у будь-якому форматі в готовому вигляді завантажується одним файлом на авторський канал в Youtube, посилання на завантажене відео надсилається у листі відповідно до п. 2.3. Відео може бути відзняте, озвучене, змонтоване будь-якими технічними засобами за умови якісного відео- та аудіоряду. За можливості до озвученого відеоматеріалу рекомендується додати файл з субтитрами.

2.8. Матеріали і заявки на участь у Конкурсі, що не відповідають визначеним цим Положенням вимогам, або такі, що надійдуть на адресу конкурсної комісії пізніше визначеного цим Положенням терміну, не реєструються і до розгляду не приймаються.

2.9. Автор / авторка, подаючи матеріали до участі в Конкурсі, погоджується, що матеріали, визначені конкурсною комісією як кращі, будуть розміщені на веб-порталі ГІАЦ «КРОНА» (www.krona.org.ua) – із зазначенням авторства матеріалів та посиланням на першоджерело (у випадках, якщо матеріали за час проходження конкурсу будуть опубліковані чи оприлюднені відповідно до п. 2.3).


3. Порядок розгляду конкурсних матеріалів та підбиття підсумків Конкурсу

3.1. Конкурсні матеріали приймаються до розгляду й реєструються конкурсною комісією. Рішення про визначення кращих матеріалів приймається конкурсним журі, до складу якого входять провідні експертки з гендерної проблематики. Склад конкурсної комісії та конкурсного журі затверджується Радою ГО «Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА».

3.2. При аналізі й оцінюванні матеріалів, зокрема, враховуватиметься: актуальність матеріалу, гендерночутлива мова, уникнення гендерних стереотипів і сексизмів, ступінь розкриття теми, ступінь розв’язання поставленої задачі, соціальне значення запропонованих ідей, послідовність і логічність викладу думок, ступінь відповідності публіцистичному стилю, оригінальність творчого підходу до вирішення проблеми.

3.3. За результатами експертних оцінок конкурсне журі визначить кращі матеріали, за які авторам / авторкам чи авторським колективам будуть присуджені гонорари, кількість і розмір яких визначатиме конкурсне журі. Відзначення матеріалів як кращих також засвідчуватиметься спеціальним іменним сертифікатом. Якщо матеріал готувався авторським колективом, сертифікат видається кожному співавтору / кожній співавторці із зазначенням виконання у співавторстві.

3.4. Результати Конкурсу будуть оприлюднені на веб-порталі ГІАЦ «КРОНА» www.krona.org.ua.

3.5. Етапи Конкурсу і терміни їх проведення такі:

- прийом та реєстрація матеріалів конкурсною комісією – з 22 вересня до 21 листопада 2014 року (включно);
- розгляд матеріалів конкурсним журі – з 22 листопадf до 03 грудня 2014 року;
- оприлюднення остаточних результатів Конкурсу – 03 грудня 2014 року.


4. Розгляд звернень

4.1. Рецензування конкурсних матеріалів є закритою процедурою, що здійснюється конкурсним журі. Хід, зміст і результати рецензування не оприлюднюються.

4.2. Конкурсна комісія та конкурсне журі не приймають та не розглядають скарги та апеляції щодо прийому матеріалів, реєстрації участі й результатів Конкурсу.

4.3. Рішення конкурсного журі щодо визначення кращих матеріалів, кількості та розмірів гонорарів за кращі матеріали Конкурсу є остаточним і оскарженню не підлягає.


Додаток

АНКЕТА

для участі в конкурсі

публіцистичних та медіа-матеріалів з гендерної проблематики

 

ОСОБИСТІ та КОНТАКТНІ ДАНІ

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Рік народження

 

Контактний телефон

 

Електронна пошта

 

МІСЦЕ РОБОТИ/НАВЧАННЯ

Назва

 

 

Адреса

 

 

Посада/курс, спеціальність

 

 

УЧАСТЬ у КОНКУРСІ

Тема конкурсного матеріалу

 

 

Формат матеріалу

(текст чи відео)

 

Що б Ви ще хотіли повідомити про себе?

(зацікавлення, хобі, участь у проектах, особистий досвід тощо)

 

 

 

 

 

 

Надсилаючи заповнену анкету на електронну адресу center.krona@gmail.com, Ви погоджуєтесь на обробку Ваших персональних даних, зазначених в анкеті.

 

Дата ______________________                                 Підпис _________________________

(можна відсканувати власноруч підписану анкету чи вставити відсканований власний підпис)