Відкрита лекція Лекторію Союзу Українок Америки «Жінки України в повсякденній окупації: відмінності, інтенції та ресурси виживання»


17 грудня у Львові відбудеться відкрита лекція Лекторію Союзу Українок Америки «Жінки України в повсякденній окупації: відмінності, інтенції та ресурси виживання».

Доповідачка: д. і. н. Олена Стяжкіна, проф. кафедри історії слов’ян Донецького національного університету.

Місце проведення: Семінарська кімната ГФ (ауд. 424), Академічний корпус (вул. Козельницька, 2а), м.Львів.

Час проведення: 16.15-17.30 год.

Сучасна українська та зарубіжна історіографія очевидно прирощується розвідками щодо аналізу специфічного жіночого досвіду в умовах війни. Однак проблематизація власне жіночої історії існування в окупації супроводжується певними труднощами, які пов’язані не тільки із політичним небажанням бачити негероїчні сторінки історії війни, визнавати провини влади, усвідомлювати наявність «поганих своїх».

Ускладнення спричиняються також цілком інструментальними категоріями: невизначеністю термінологічного апарату (як-то повсякдення, колаборація, примусова праця, опір, проституційні відносини тощо); необхідністю долати стійкі міфологічні конструкції та працювати поза межами усталеної дихотомії «добрі наші – погані загарбники»; можливістю чи неможливістю внутрішнього авторського дозволу сприймати історію окупації не тільки у категоріях суцільного страждання, дискусійністю загальноприйнятої хронології окупації; специфікою джерельної бази; зіткненням парадигмальних підходів щодо аналізу джерел усної історії, візуальних джерел, художніх текстів тощо.

Усвідомлюючи неможливість охопити всі дискусійні простори проблеми, ми спробуємо зосередитись на певних рамочних завданнях. Це, по-перше, аналіз факторів, що спричиняли відмінності жіночого досвіду виживання, життя чи загибелі в умовах окупації. По-друге, дослідження основних – зовнішніх та внутрішніх – настанов щодо «правильної» жіночої поведінки та аналіз процесів конвертації цих інтенцій у практики жіночого життя. По-третє, визначення та вивчення таких стратегій та ресурсів виживання, що за умов окупації набули жіночого ґендерного модусу чи можуть бути позначені як специфічно жіночі.

Про доповідачку:

Олена Стяжкіна - історик, докторка історичних наук (2003), професорка кафедри історії слов'ян Донецького національного університету, письменниця. Заступниця головного редактора збірника «Нові сторінки історії Донбасу», членка редакційної колегії «Вісника Донецького національного університету: історичні науки», часопису «Історичні і політологічні дослідження», членка Української асоціації дослідників жіночої історії та Української асоціації усної історії. Авторка книг «Людина в радянській провінції: освоєння(від)мови» » (Донецьк: Ноулідж, 2013)» та "Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття" (Донецьк: Східний видавничий дім, 2002). Живе і працює у Донецьку.

Читайте також розділ з останньої книги Олени Стяжкіної «Міщанка» та «бєздуховний обиватєль»: ґендерні аспекти радянської повсякденності (сер.1960 - сер.1980 рр.)" тут http://uamoderna.com/md/212-212

Джерело