Розпочато набір статей до нового числа Гендерного журналу «Я»


Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА» розпочав роботу над новим випуском гендерного журналу «Я».

«ГЕНДЕР І НАСИЛЬСТВО» тема наступного числа.

Якщо Ви бажаєте опублікувати свій текст на сторінках цього тематичного випуску, поінформуйте, будь ласка, редколегію про Ваш намір до 10 липня, написавши у довільній формі листа на адресу: oleg.maruschenko@gmail.com.

У листі обов’язково зазначте тему публікації (принаймні, орієнтовну). Повний авторський текст очікуємо не пізніше 10 вересня.

Усі технічні вимоги до оформлення тексту будуть узгоджені в робочому листуванні.


З надією на плідну співпрацю,

редколегія «Я»Гендерный информационно-аналитический центр «КРОНА» начал работу над новым выпуском гендерного журнала «Я».

«ГЕНДЕР И НАСИЛИЕ» – тема следующего выпуска.

Если Вы хотите опубликовать свой текст на страницах этого тематического выпуска, проинформируйте, пожалуйста, редколлегию о Вашем намерении до 10 июля, написав в произвольной форме письмо по адресу: oleg.maruschenko@gmail.com.

В письме обязательно укажите тему публикации (по крайней мере, ориентировочную). Полный авторский текст ожидаем не позднее 10 сентября.

Все технические требования к оформлению текста будут согласованы в ходе рабочей переписки.


С надеждой на плодотворное сотрудничество,

редколлегия «Я»