Жінки – це 50% успіху України

Проект організовано за сприяння National Democratic Institute (США, представництво в Україні) і фінансової підтримки Уряду Швеції та реалізується командою ГІАЦ «КРОНА».

Регіональна політика не може бути ефективною без повної та широкої участі в ній жінок. У той же час у політиці Харкова та Харківської області жінки практично не представлені. Незважаючи на збільшення участі жінок у регіональній політиці, у нас є підстави стверджувати, що і зараз відсоток жінок, які хочуть брати участь у політичному житті міста, є досить низьким. Так, гендерний портрет депутатського корпусу VI скликання – це 88 чоловіка та 12 жінок.

Отримуємо ситуацію, коли у процесі прийняття політичних рішень ігнорується унікальний життєвий і професійний досвід великої соціальної групи. Основною причиною цього явища є домінування на масовому рівні свідомості стереотипів, які «допомагають» применшити соціальне значення жінки, пояснюючи, що її головні ролі – це набір традиційних сімейних практик і видів обслуговуючої праці. Ті ж самі стереотипи проголосили політику як чисто «чоловічу» сферу діяльності.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Основна мета – підвищити кількісне представлення, сприяти розширенню ролей і впливу жінок на прийняття рішень у регіональній політиці, а також долати стереотипи у суспільному сприйнятті жінок у політиці.

Цілі:

подолати стереотипи щодо жінок у політиці – як стереотипне мислення жінок про самих себе, так і погляди громадськості на політикинь.

збільшити кількість жінок, які беруть участь у регіональній політиці, за допомогою комплексу заходів, спрямованих на якісну зміну їх мотивації, діяльності та компетенції, і через подолання структурних і політичних перешкод, таких як сексизм, відсутність механізму гендерних квот, а також подвійний тягар і скляна стеля;

розкрити політичний потенціал жінок і утворити політичний капітал для них шляхом ініціювання та подальшого розвитку жіночого міжфракційного депутатського об’єднання.