Ґендерна політика в Україні. Методичний посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ

Ґендерна політика в Україні. Методичний посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ

Методичний посібник «Гендерна політика в Україні» видано для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ на підтримку Обласної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Харківській області на період до 2010 року. Видано за сприяння та фінансової підтримки Програми рівних можливостей ПРООН в Україні. До посібника ввійшли наступні теми: "Що таке «гендер»"; "Хто і чому придумав визначення «гендер»"; «У чому полягають і кого стосуються гендерні проблеми»; «Коротка сутність гендерної концепції»; «Гендерні ролі»; «Гендерні стереотипи»; «Гендерна соціалізація»; «Гендерна дискримінація»; «Позитивна дискримінація»; «Сексизм»; «Гендерний розподіл праці»; «Сім’я і гендер»; «Робота і гендер»; «Кар’єра і гендер»; «Влада і гендер»; «Освіта і гендер»; «Засоби масової інформації і гендер»; «Українське законодавство з утвердження гендерної рівності»; «Гендерна політика»; «Короткий термінологічний словник гендерної теорії»; «Нормативні документи з утвердження гендерної рівності в Україні» та інші.

Завантажити